Om Odd-Bjørn

Utøvende praktisering:

Jobber som alt. solotrompet i Trondheim Symfoni orkester fra høsten 2012.

Vikariat som solotrompet ved Stavanger symfoniorkester Høsten 2011


2006-12 Jobber som freelans i alle profesjonelle orkestre i Norge.

Høst/Vårsesong 2005-06 Solo trompeter i Gävle Symfoniorkester

Vårsesongen 2004 alternerende solo trompeter i Norrköping symfoniorkester.

I 2003 første plass i norgesmesterskapet for solister åpen klasse.
Fra 1996 til 2001 orkester kurs med Ungdomsymfonikerne i Norge, 1:e trompeter de siste tre årene.

Spilt med det internasjonale Gustav Mahler Jugent Orkester.

Høsten 2001 og til sommeren 2002, åregassement ved tidligere divisjonsmusikken Østlandet.

Jobbet/vikariert i følgende orkester:
- Oslo Filharmoniske orkester, Stavanger Symfoni orkester, Bergen Filharmonien, 
- Norrköping Symfoniorkester, Kristiansand Symfoni orkester, Den Norske Opera, 
- Det Norske Kammerorkester, Det Norske Blåse Ensemble, Divisjonsmusikken ved Østlandet, Nord-Norge, Sørlandet og Marinemusikken.
- Solist ved ulike konserter/anledninger, bryllup, begravelser og lignende.

Praktiserende trompetlærer.

Skolering:

1999-01

2-årig Hovedfagstudie i kammermusikk/soloinstrument ved Norges Musikkhøgskole

1997-99

2-årig instrumentalutøving c ved Barrat Dues Musikkinstitutt

1994-97

3-årig faglærerutdanning i musikk ved Høyskolen i Stavanger avdeling Kunstfag

1993-94

Den Kongelige Norske Gardemusikk

1992-93

Toneheim Folkehøgskole